Monday, March 30, 2020

Godzilla (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Lyrics」 - Eminem & Juice WRLDUgh, you're a monster

[Verse 1: Eminem]
I can swallow a bottle of alcohol and I'll feel like Godzilla

Godzilla (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 - Eminem & Juice WRLDUgh, you're a monster

[Verse 1: Eminem]
I can swallow a bottle of alcohol and I'll feel like Godzilla
Better hit the deck like the card dealer
My whole squad's in here, walking around the party
A cross between a zombie apocalypse and B-Bobby "The
Brain" Heenan which is probably the
Same reason I wrestle with mania
Shady's in this bitch, I'm posse'd up
Consider it to cross me a costly mistake

If they sleepin' on me, the hoes better get insomnia
ADHD, Hydroxycut
Pass the Courvoisier (Hey, hey)
In AA with an AK, melee, finna set it like a playdate
Better vacate, retreat like a vacay, mayday (Ayy)
This beat is cray-cray, Ray J, H-A-H-A-H-A
Laughing all the way to the bank, I spray flames
They cannot tame or placate the


@sanderleisilveira

Glaciar Perito Moreno - El Calafate #sanderlei

♬ original sound - sanderleisilveira[Chorus: Juice WRLD with Eminem]
Monster
You get in my way, I'ma feed you to the monster (Yeah)
I'm normal during the day, but at night, turn to a monster (Yeah)
When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
Godzilla, fire spitter, monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet
Fire, Godzilla, fire, monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet
[Verse 2: Eminem]
I'm just a product of Slick Rick and Onyx, told 'em lick the balls
Had 'em just appalled, did so many things that pissed 'em off
It's impossible to list 'em all
And in the midst of all this
I'm in a mental hospital with a crystal ball
Tryna see, will I still be like this tomorrow?
Risperdal, voices whisper
My fist is balled back up against the wall, pencil drawn

This is just the song to go ballistic on
You just pulled a pistol on a guy with a missile launcher
I'm just a Loch Ness, the mythological
Quick to tell a bitch screw off like a fifth of vodka
When you twist the top of the bottle, I'm a

[Chorus: Juice WRLD with Eminem]
Monster
You get in my way, I'ma feed you to the monster (Yeah)
I'm normal during the day, but at night, turn to a monster (Yeah)

When the moon shines like Ice Road Truckers
I look like a villain outta those blockbusters
Godzilla, fire spitter, monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet
Fire, Godzilla, fire, monster
Blood on the dance floor, and Louis V carpet

[Verse 3: Eminem]
If you never gave a damn (Ayy), raise your hand
'Cause I'm about to set trip, vacation plans


@sanderleisilveira

Outro: Ego #bts #sanderlei

♬ Outro Ego BTS - sanderleisilveiraI'm on point like my index is, so all you will ever get is
The motherfuckin' finger (Finger), prostate exam ('Xam)
How can I have all these fans and perspire?
Like a liar's pants, I'm on fire
And I got no plans to retire and I'm still the man you admire
These chicks are spazzin' out, I only get more handsome and flyer
I got 'em passin' out like what you do when you hand someone flyers
And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw
'Cause I caught the flack, but my dollars stacked right off the bat like a baseball
Like Kid Ink, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy
'Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk (Cheesecake, yeah)


@sanderleisilveira

Poesia Acústica 6 #sanderlei

♬ Poesia Acústica 6 - sanderleisilveiraBitch, I'm a player, I'm too motherfuckin' stingy for Cher
Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care
But I tell a bitch I'll marry her if she'll bury her
Face in my genital area, the original Richard Ramirez
Cristhian Rivera, 'cause my lyrics never sit well
So they wanna give me the chair
Like a paraplegic, and it's scary, call it Hari Kari
'Cause e'ry Tom and Dick and Harry carry a Merriam motherfuckin' dictionary on 'em
Swearing up and down they can spit, this shit's hilarious
It's time to put these bitches in the obituary column
We wouldn't see eye to eye with a staring problem
Get the shaft like a steering column (Monster)
Trigger happy, pack heat, but it's black ink
Evil half of the Bad Meets
Evil, that means take a back seat
Take it back to Fat Beats with a maxi single
Look at my rap sheet, what attracts these people
Is my 'Gangsta Bitch' like Apache with a catchy jingle
I stack chips, you barely got a half-eaten Cheeto
Fill 'em with the venom and eliminate 'em
Other words, I Minute Maid 'em
I don't wanna hurt 'em, but I did, I'm in a fit of rage
I'm murderin' again, nobody will evade
I'm fittin' to kill 'em and dumpin' their fuckin' bodies in the lake
Obliterating everything, incinerate a renegade
I'm here to make anybody who want it with the pen afraid
But don't nobody want it, but they're gonna get it anyway
'Cause I'm beginnin' to feel like I'm mentally ill
I'm Attila, kill or be killed, I'm a killer bee, the vanilla gorilla
You're bringin' the killer within me outta me
You don't wanna be the enemy of the demon who entered me
Or be on the receivin' end of me, what stupidity it'd be
Every bit of me's the epitome of a spitter
When I'm in the vicinity, motherfucker, you better duck
Or you finna be dead the minute you run into me
A hundred percent of you is a fifth of a percent of me
I'm 'bout to fuckin' finish you, bitch, I'm unfadable
You wanna battle, I'm available, I'm blown up like an inflatable
I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm unevadable
I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money and I'm paid in full
I'm not afraid to pull a—

[Outro: Eminem]
Man, stop
Look what I'm plannin', haha


Godzilla (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 - Eminem & Juice WRLD - Polskie Tłumaczenie


Uch, jesteś potworem

[Wiersz 1 Eminem]
mogę połknąć butelkę alkoholu, a ja czuję się jak Godzilla
Lepiej trafić na pokład jak rozdającego karty
Moja cała drużyna jest tutaj, chodzenie wokół partii
Skrzyżowanie apokalipsie zombie i B Bobby „The
Mózg”Heenan który jest prawdopodobnie
Z tego samego powodu ja zmagać z manią
Shady w tej suki, mam posse'd górę
Uważają, że krzyż mi kosztowny błąd
Jeśli spanie we mnie, motyki lepiej bezsenność
ADHD, Hydroxycut
Przepuścić COURVOISIER (Hej, hej)
W AA z AK, melee, finna ustawić go jak playdate
Lepiej opuścić, rekolekcje jak vacay, Mayday (AYY)
Ten bit jest Cray-Cray Ray J, H-A-H-A-H-A
Śmiejesz całą drogę do banku, ja spryskać płomienie
Oni nie mogą oswoić lub uspokoić

[Ref: Sok WRLD z Eminem]
Potwór
Można dostać w drodze, jestem karmić cię do potwora (Yeah)
Jestem normalnym w ciągu dnia, ale w nocy, zwracamy się do potwora (Yeah)
Kiedy księżyc świeci jak Ice Road Truckers
Patrzę jak złoczyńca outta tych hitów
Godzilla, Spitter ogień, potwór
Krew na parkiecie, a Louis V dywan
Ogień, Godzilla, ogień, potwór
Krew na parkiecie, a Louis V dywan

[Wiersz 2 Eminem]
Jestem po prostu wytworem Slick Rick i Onyx, powiedział „em lizać kulki
Miał „em po prostu przerażony, nie tak wiele rzeczy, które wkurzony” em off
Jest to niemożliwe do listy „em all
A pośród tego wszystkiego
Jestem w szpitalu psychiatrycznym z kryształowej kuli
Tryna zobaczyć, czy nadal będę jak to jutro?
Risperdal, głosy szept
Moja pięść zacisnęła się z powrotem na ścianę, rysowane ołówkiem
To jest właśnie ta piosenka iść na balistyczny
Po prostu wyciągnął pistolet na faceta z wyrzutnią rakiet
Jestem tylko Loch Ness, mitologiczny
Szybkie powiedzieć śrubę suka się jak piąte wódki
Kiedy przekręcić górną część butelki, jestem

[Ref: Sok WRLD z Eminem]
Potwór
Można dostać w drodze, jestem karmić cię do potwora (Yeah)
Jestem normalnym w ciągu dnia, ale w nocy, zwracamy się do potwora (Yeah)
Kiedy księżyc świeci jak Ice Road Truckers
Patrzę jak złoczyńca outta tych hitów
Godzilla, Spitter ogień, potwór
Krew na parkiecie, a Louis V dywan
Ogień, Godzilla, ogień, potwór
Krew na parkiecie, a Louis V dywan

[Wiersz 3 Eminem]
Jeśli nigdy nie dał obchodzi (AYY), podnieś rękę
Bo jestem o ustalenie planów podróży, wakacje
Jestem na miejscu jak mój indeks jest, więc wszystko będzie kiedykolwiek uzyskać jest
Motherfuckin' palec (palec), egzamin prostaty ( "Xam)
Jak mogę mieć te wszystkie wentylatory i przepocić?
Jak spodnie kłamcą jest, jestem w ogniu
I mam żadnych planów na emeryturę i nadal jestem człowiekiem podziwiasz
Te pisklęta są spazzin', ja tylko się bardziej przystojny i ulotki
Mam „em Passin” out jak co zrobić, kiedy wręczyć komuś ulotek
A co rzucisz jak ostrzy na piłą
Bo złapał flack, ale moje dolary ułożone tuż nietoperza jak baseball
Jak Kid Ink, suki, mam je Regały z taką łatwością, że nazywają mnie Diddy
Bo robię zespoły i wzywam coraz serowi Cakewalk (Cheesecake, yeah)
Suka, jestem graczem, jestem zbyt pierdolonych skąpy dla Cher
Nie będzie nawet pożyczyć uszy, nawet nie udając obchodzi
Ale powiem suką będę poślubić ją, czy ona ją pochować
Twarz w mojej okolicy narządów płciowych, pierwotnego Richard Ramirez
Cristhian Rivera, bo moje teksty nie siedzieć dobrze
Więc chce dać mi krzesło
Jak paraplegic, i to jest przerażające, nazywają go Hari Kari
Przyczyna e'ry Tom i Dick i Harry nosić Merriam motherfuckin' Słownik „em
Przeklinanie w górę iw dół mogą pluć to gówno zabawne
Nadszedł czas, aby umieścić te suki w kolumnie nekrolog
Nie chcielibyśmy zobaczyć oko w oko z rzucający problemu
Uzyskaj wał niczym kolumny kierownicy (Potwór)
Wyzwalanie szczęśliwy, ciepła paczka, ale to czarny atrament
Zło połowa Bad Meets
Zło, czyli zająć miejsce z tyłu
Zabrać go z powrotem do Fat Beats z jednym maxi
Spójrz na moją kartotekę, co przyciąga tych ludzi
Czy mój „Gangsta Suka” jak Apache z jingle chwytliwym
I stos żetonów, to ledwo pół zjedzone Cheeto
Wypełnij „em z jadu i wyeliminować” em
Innymi słowy, Minute Maid „em
Nie chcę ranić „em, ale ja jestem w przypływie wściekłości
Ja murderin' znowu, nikt nie będzie uchylać
Jestem dopa zabić «em i dumpin» ich fuckin' ciała w jeziorze
Zacieranie wszystko spalać renegatem
Jestem tutaj, aby każdy, kto chce go piórem boi
Ale nikt nie chce go, ale dostaniesz go w każdym razie
Bo jestem beginnin' czuć się jak jestem chory psychicznie
Jestem Attila, zabić lub zostać zabity, jestem pszczoła zabójca goryl wanilia
Jesteś Bringin' zabójca we mnie stąd mnie
Nie chcę być wrogiem demona, który mnie wprowadzonego
Lub być na receivin' koniec mnie, co głupota byłoby
Każdy kawałek mnie jest uosobieniem Spitter
Gdy jestem w pobliżu, skurwysynu, lepiej kaczki
Lub Finna być martwy minut napotkasz mnie
Sto procent z was jest piąta procent mnie
Jestem 'bout pieprzonej zakończyć cię, suko, jestem unfadable
Chcesz walczyć, jestem dostępny, mam wysadzony jak nadmuchiwany
Jestem undebatable, jestem nieuniknione, jestem unevadable
Mam na muszli klozetowej, mam przyczepę pełną pieniędzy i mam opłacony w całości
Nie boję się ciągnąć a-

[Zakończenie: Eminem]
Człowiek, przystanek
Spójrz co mi plannin', haha


Godzilla (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 - Eminem & Juice WRLDGodzilla (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 Eminem & Juice WRLD
RADAR - TOP 10Drake - Tootsie Slide 「LETRAS」 - Traducción al Español

Miss Me 「Lyrics」 - Joseph Black

They Call Me Tiago (Her Name Is Margo) 「Lyrics」 - Tiagz

thailive 「Tekst」 - chillwagon

Rinascerò, Rinascerai 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie - Roby Facchinetti

Wish on the same sky - MONSTA X 「LETRAS」 - Traducción al Español

Kwarantanna 「Tekst」 - WIP Bros

MONSTA X - Wish on the same sky 「LETRAS」 - Traducción al Español

Bored In The House - Tyga x Curtis Roach 「Lyrics」

Tyga & Curtis Roach - Bored In The House 「LETRAS」 - Traducción al Español

Stara Brama 「Tekst」 - Major SPZ

Niepokoje 「Tekst」 - Kaz Bałagane x Szpaku

Diamentowe Serca 「Tekst」 - Tymek FIT. KIZO, STAMIR

Kings & Queens (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 - Ava Max

Wielki Szu 「Tekst」 - DonGURALesko

OGIEŃ 「Tekst」 - Kizo feat. Gedz

7 uśmiechów 「Tekst」 - Sylwia Lipka ft. TKM

Maximum 「Tekst」 - Epis DYM KNF

Dance Again (Performance Video) Polskie Tłumaczenie by Sanderlei 「Tekst」 - Selena Gomez

Blueberry Faygo (Polskie Tłumaczenie by Sanderlei) 「Tekst」 - Lil Mosey

Finał 365 「Tekst」 - Mini Majk ft. Poczciwy Krzychu

Powiedz Na Osiedlu 2020 「Tekst」 - Płomień 81 feat. Kali, Paluch

PANDEMIA 「Tekst」 - Hinol Polska Wersja

Braquage à l’Africaine 5 (Part 1) 「Paroles」 - Sazamyzy

Tootsie Slide - Drake 「Lyrics」
TOP IndonesiaBORED IN THE HOUSE (TikTok) 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

In Your Eyes 「Lyrics」 - The Weeknd

Pacas Verdes - Ovi & Natanael Cano 「Lyrics」 - English Translation

BORED IN THE HOUSE (TikTok) 「Letras」 - Tradução em Português

Kina - Get You the Moon (Terjemahan) (Lirik Lagu)

Без ключа 「Текст」 - Pharaoh

Death Bed 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri - Powfu

If The World Was Ending 「Lyrics」 - JP Saxe ft. Julia Michaels

Skechers - DripReport 「Lyrics」

Nje here ne jete 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Cricket & Dafina Zeqiri

Savage - Megan Thee Stallion 「Lyrics」

متن ترانه: Doja Cat ترجمه ی فارسی - Boss Bitch

Murder Most Foul - Bob Dylan 「Paroles」 - Traduction Française

The Take - Tory Lanez 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Sonu Gelmez 「Şarkı Sözleri」 - Bilal Sonses & Seda Tripkolic
TOP #sanderlei #justgo🖖🏾 (Deutsche Übersetzung) 「Songtext」 - Damso

Şarkı Sözleri: Murder Most Foul (Türkçe Çeviri by Sanderlei) - Bob Dylan

Chile 「Sanderlei」

Argentina 「Sanderlei」

¿Quién es Sanderlei Silveira?
TOP 日本 / ประเทศไทยDeath Bed - Powfu 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

Nada Vai Superar Você 「Letras」 - MC Davi, Gaab e MC Don Juan

Testo: The Take - Traduzione Italiana - Tory Lanez (Feat. Chris Brown)

Stray Kids - On Track (바보라도 알아) 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Savage - Megan Thee Stallion 「Testo」 - Traduzione Italiana

Death Bed 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia - Powfu

Turks - NAV & Gunna 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri
TOP Brasil / MéxicoBoss Bitch - Doja Cat 「Şarkı Sözleri」 - Türkçe Çeviri

Relationship - Young Thug & Future 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Megan Thee Stallion - Savage 「LETRAS」 - Traducción al Español

The Take - Tory Lanez 「Dalszöveg」 - Magyar fordítás

AISYAH 「Lirik Lagu」 - SABYAN COVER

Death bed 「Lyrics」 - Chinarot version

No Time To Die (Deutsche Übersetzung by Sanderlei) 「Songtext」 - Billie Eilish

No Time To Die 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Billie Eilish

BumBum 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung - Ivana Santacruz

Auf Wiedersehen - Mozzik 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Joker Bra & VIZE - Baby (Songtext)

Intentions - Justin Bieber 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Alicia Keys - Underdog 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Baby 「Songtext」 - Joker Bra & VIZE

Edhe ti - Tayna x Mozzik 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Selfish - Madison Beer 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

Throw that back like a Cadillac (TikTok) 「Lyrics」 - Scrlght

To Die For - Sam Smith 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

At Least For Now - Justin Bieber 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

That's What Love Is - Justin Bieber 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung
TOP SchweizSavage - Megan Thee Stallion 「Songtext」 - Deutsche Übersetzung

don't stay awake for too long 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Skechers - DripReport 「Paroles」 - Traduction Française

Not in the Same Way - 5 Seconds of Summer 「Lyrics」

Tory Lanez - The Take 「Versuri」 - Traducerea Românească
BlogsSABYAN COVER - AISYAH (Lirik Lagu)

Sanderlei Silveira (Twitter)

Quem é Sanderlei Silveira?

Sanderlei Silveira

XNXX (LYRIC) Joji 「歌词」 - 中文翻译

Lirik Lagu: AISYAH - SABYAN COVER

Sanderlei

Lyrics by Sanderlei

Sanderlei Silveira (Instagram)

Sanderlei Silveira (Tik Tok)

Tymek/favst - Tabi (Tekst)

Tekst: Tymek/favst - Tabi

Lyrics: Tymek/favst - Tabi

Tymek/favst - Tabi 「Lyrics」

Tymek/favst - Tabi 「Tekst」

MONSTA X - Wish on the same sky 「LETRAS」 - Traducción al Español

O TANQUE - Tribo da Periferia 「Letras」

Break My Heart (TOP 1) Dua Lipa 「Lirik Lagu」 - Terjemahan bahasa indonesia

Tootsie Slide - Drake 「เนื้อเพลง」 - แปลภาษาไทย

WANNABE - ITZY 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

Break My Heart (TikTok) Dua Lipa 「Tik Tok」

Machen wir das Beste draus (homerecordings) 「Songtext」 - Silbermond

Godzilla - Eminem 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

No comments:

Post a Comment